Tuesday, March 09, 2010

Copenhagen photos, part 14

Shot at Amagertorv, Westend, Langebro, Rosenørns Allé, Smedestræde.